Wino polskie

I. Informacje podstawowe

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryn winopolskie.com (zwanej dalej „Witryną” lub „Serwisem”) jest jej właściciel Katarzyna Gołębiowska zam. 87-840 Lubień Kujawski, Dziankówek 24 (zwana dalej „Administratorem”).
1.2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Witrynę.
1.4. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta na Witrynie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem – podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia za pośrednictwem Witryny, w celu wykonania umowy – podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) korzystania z usługi formularza kontaktowego lub kontaktu e-mail na Witrynie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną – podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

1.5. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane, przy czym aby założyć konto wymagane jest podanie adres e-mail, a pozostałe dane są nieobowiązkowe:
a) adres e-mail
b) imię i nazwisko
c) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość;
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania.;
d) numer telefonu
e) datę urodzenia.
Użytkownik może dodawać i zmieniać dane zapisane na jego koncie, w przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą na Koncie mogę być zapisane też:
a) firma przedsiębiorcy
b) numer NIP.
1.6. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
1.7. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Witryny, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.
W przypadku zamówienia, przy którym Użytkownik wybiera opcję dostawy towaru Użytkownik podaje dodatkowo:
a) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość;
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
b)  numer telefonu.
W przypadku zamówienie dokonywanego przez przedsiębiorcę Użytkownik podje również:
a) adres Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
1.8. W przypadku skorzystania z usługi Newslettera, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
1.9. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane, przy czym aby skorzystać z usługi formularza kontaktowego wymagane jest podanie tylko adresu e-mail lub numeru telefonu, a pozostałe dane są nieobowiązkowe:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
1.10. Podczas korzystania z Witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
1.11. Za pośrednictwem Serwisu mogą być też gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownik zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Witrynie przez Użytkownika. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnej jaką jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
1.12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Witryn, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
1.13. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Witryny, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Użytkownika, a w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

II. Kto ma dostęp do danych oraz jak długo są przechowywane

2.1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Witryny. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (Podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy):
a) Podmioty przetwarzające – Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Witrynie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, partnerzy biznesowi;
b) administratorzy – Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2.2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
2.3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
2.4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Witryny do preferencji Użytkowników, a także administrowania Witryną.
2.5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji Newsletera na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w ofercie sklepu prowadzonego przez Administratora lub za pośrednictwem Witryny.
2.6. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III. Marketing i reklama

3.1.  Dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celu realizowania działań marketingowych.
3.2. Przetwarzane danych osobowych dla celów marketingowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług.
3.3. Dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, mogą być też wykorzystywane dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do osobistych preferencji Użytkownika na podstawie historii zakupów lub przeglądanych produktów). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług, w tym profilowania Użytkowników celem kierowania spersonalizowanych podpowiedzi zakupowych.
3.4. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do Użytkownika treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie a także za pomocą wiadomości typu push. Takie działania są podejmowane przez Administratora tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji polegających na ograniczeniu w korzystaniu z Witryny.
3.5. Dane osobowe Użytkownika mogą być również udostępniane partnerom Administratora, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych przez tych partnerów różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie a także za pomocą wiadomości typu push. Takie działania są podejmowane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie spowoduje żadnych konsekwencji polegających na ograniczeniu w korzystaniu z Witryny.

IV. Pliki cookies oraz podobna technologia

4.1. W związku z korzystaniem z Witryny zbierane są pliki typu „cookies”. Tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji Witryny oraz usprawnienia korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4.2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Witrynę w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4.3. Pliki cookies mogą być też wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
4.4. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Witryny, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora Witryny.
4.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4.6. Użytkownicy Serwisu mogą również uzyskać dostęp do zapisanych na swoim urządzeniu plików poprzez analizę zawartości plików „cookies”, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownicy Witryny mogą również w dowolnym momencie usunąć zapisane na ich urządzeniach pliki.
4.9. Administrator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.
4.10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.

V. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora

5.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego Partnera.
5.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Witryny przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Witryny. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
5.3. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Witrynę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
5.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
5.5. TikTok Pixel to narzędzie pomiarowe, które śledzi, jak reklamy na TikToku wpływają na daną stronę. Pixel umożliwia monitorowanie sprzedaży, aktywności użytkowników lub znajdowanie odpowiednich odbiorców reklam. Szczegółowe informacje na tematy przetwarzania danych przez TikTok można znaleźć pod tym linkiem: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl
5.6. Facebook Ads (META) pozwala na docieranie do użytkowników z reklamami w sieci Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network), zbieranie danych na temat liczby zdarzeń dokonywanych przez Użytkowników na stronie, informacji o odwiedzanych przez nich stronach i treściach, zbieranie grup użytkowników na podstawie dokonywanych przez nich zdarzeń lub odwiedzanych stron. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności https://www.facebook.com/privacy/policy/
5.7. TikTok Ads pozwala na docieranie do Użytkowników z reklamami na platformie TikTok oraz zbieranie grup użytkowników na podstawie dokonywanych przez nich zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/privacy

VI. Powiadomienia typu PUSH

6.1. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push, będzie otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na jego urządzeniu, komunikaty będą dotyczyły produktów lub usług Administratora lub udziału w akcjach promocyjnych Administratora. W tym celu przetwarzane będą dane Użytkownika w postaci identyfikatora ID na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu takiej formy komunikacji z Użytkownikiem.
6.2. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień na urządzeniu Użytkownika.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1.  Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych Użytkowników były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych do tego pracowników i współpracowników.
7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

8.1. Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą. Może wnieść również sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych
8.2. Na podstawie art. 17 RODO Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
8.3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego.
8.4. Na podstawie art. 18 RODO Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
8.5.  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
8.6. Na podstawie art. 15 RODO Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma też prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych.
8.7. Na postawie art. 16 RODO Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej kontakt@winopolskie.com.
8.8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni po jego otrzymaniu.
8.9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
8.10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

IX. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

9.1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Użytkownika na Witrynie. Administrator stosuje certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo i szyfrowanie przesyłanych danych przez sieć Internet.
9.2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na Witrynie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Witryna umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta na Witrynie. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Witrynie, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
9.3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.